Thông báo


 ►THÔNG BÁO◄

Thông báo quan trọng mà tất cả mọi người đều phải đọc:

1.. Ta sắp hoàn Dư Niệm, ta sắp hoàn Dư Niệm, ta sắp hoàn Dư Niệm, truyện quan trọng phải nhắc lại 3 lần. Chắc chắn sẽ hoàn trước hoặc sau tết.

2.. Dư Niệm sẽ hoàn bên nhà https://ngocphuongdao.wordpress.com, Ebook sẽ có khi truyện đã được beta lại nha.

3..Về truyện ta và cô Phượng hợp tác, drop mãi mãi, truyện ta đào, ta sẽ xem xét về việc có nên đào tiếp hay nghỉ. Nhưng tỷ lệ cao là ta sẽ drop nhé.

Cuối cùng là chúc mọi người năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng!

Đoản siêu ngắn – Truyện 2


Tâm viên ý mã*

Tác giả: Tàng Ngũ Binh

(Tâm ta như con khỉ, ý ta như con ngựa. Con khỉ luôn nhảy nhót, con ngựa chạy luôn chân. Ý nói những ý nghĩ của ta nhảy lung tung như con khỉ, chạy loăng quăng như con ngựa, ta đang nghĩ chuyện này, thoắt ta nghĩ sang chuyện khác, những chuyện xa cách nhau về thời gian và không gian, những chuyện không liên can gì đến nhau, tâm ý ta không lúc nào ngừng chuyển động)

Read More »